ფეხბურთის კარის ბადე

ფეხბურთის კარის ბადე
ფეხბურთის ბადე
ფეხბურთი
გოლი
კარი
ბადე