ფეხბურთის კარის ბადე

ფეხბურთი
ბადე
ფეხბურთის კარის ბადე
გოლი
ფეხბურთის კარის სეტკა