ჩოგანი
რაკეტკა
ჰედი
ჩოგბურთი
ჩოგბურთის ჩოგანი
ჰედის ჩოგანი
chogani
chogburti
raketka
hedi
head
hedis chogani
babtolati
wilsoni
wilson