საბავშო წყლის ქუდი

წყლის ქუდი
ცურვის ქუდი
ქუდი
ცურვა
აუზი
wylis qudi
curvis qudi
auzi
silikoni
wylis satvale