ცურვის ლაფატკები, საცურაო ლაპატკები, ცურვის ლაპები