წყალბურთის ქუდი

წყალბურთის ქუდი, წყალბურთი, ცურვა, წყალი, აუზი