კალათბურთის ბურთი Spalding 7

კალათბურთის ბურთი
სპალდინგი
კალათბურთის