წყლის სათვალე
ცურვის სათვალე
აუზი
ცურვა
სათვალე
curva
auzi
wylis satvale
curvis satvale
silokoni
satvale
auzi
baseini