ქუდი

წყლის ქუდი
ცურვის ქუდი
ცურვა
ქუდი
აუზი
სილიკონი
wylis qudi
curvis qudi
auzi
curva
cudi
silikoni